Riskmanagement

Bij Fritom draait riskmanagement om duidelijke structuren en transparante bedrijfsactiviteiten. Het doel is om systematisch risico’s op gebied van strategie, financiën, IT, operatie en reputatie te identificeren en beoordelen.

Beheersing van risico’s met behulp van analyses

Fritom Corporate blijft risico’s de baas door het uitvoeren van analyses op het gebied van risico’s en de impact hiervan. Dit doen we bijvoorbeeld met het schadedashboard in onze Business Intelligence software. Op basis van de analyses nemen we beslissingen over hoe we met risico’s om willen gaan. Met periodieke updates en gerichte adviezen over de te nemen maatregelen, maken we risico’s beheersbaar.

Riskmanagement Beheersing Risico Fritom Corporate 019
Risk management slot

Afdekken bedrijfsrisico’s voor continuïteit

Riskmanagement zorgt er met andere woorden voor dat bedrijfsrisico’s worden afgedekt. Het is een geheel van vele facetten, waaronder huisvesting, materieel en medewerkers. Hiervoor zorgen we voor de juiste groepsverzekeringen. Daarnaast spelen ook digitale risico’s rondom de AVG een rol. Door de risico’s in kaart te brengen en actie te ondernemen, kunnen we onze dienstverlening voor onze klanten op het hoogste niveau houden.

Bij Fritom Corporate dragen wij zorg voor

  • Beheersing van risico’s met behulp van analyses
  • Het afdekken van bedrijfsrisico’s voor continuïteit

Meer weten over riskmanagement

bij Fritom Corporate?

Contactpersonen Reinder

Reinder Beuving
Directeur bedrijfsvoering