Business development

Business development bouwt aan partnerschappen voor een gezonde groei van Fritombedrijven. Om toekomstbestendig te blijven is het belangrijk dit te doen aan de hand van een duidelijke strategie. We staven deze strategie aan trends, marktontwikkelingen en vraag en aanbod.

Duurzaam bouwen aan innovaties

Sommige diensten leveren we al tientallen jaren aan onze klanten. Daarnaast vinden we het belangrijk om in te zetten op groei in de breedte en zo de innovatieve partner voor bestaande en nieuwe klanten te zijn. Dit betekent dat we nieuwe markten aanboren en nieuwe product marktcombinaties opzoeken. Deze logistieke diversiteit hebben we bijvoorbeeld toegepast binnen onze divisie liquid logistics. Hiervoor hebben we het dienstenpakket onder andere uitgebreid met het vervoer van technische producten voor industriële opdrachtgevers. Uiteraard kijken we daarbij naar de meest duurzame oplossingen voor ons en onze klanten.

Business Development Innovaties Fritom Corporate 539
Business Development Oplossingen Fritom Corporate 586

Oplossen van bedrijfsuitdagingen

Business development komt met oplossingen op basis van onderzoek. Bovendien brengen we hierbij de kansen en bedreigingen in beeld. Het resultaat is een plan dat leidt naar logistieke optimalisatie. Hierin maken we een afweging tussen wensen, behoeftes en mogelijkheden om kosten te reduceren. We gaan daarbij zoveel mogelijk buiten de gebaande paden, maar houden tegelijkertijd belangrijke relaties in het oog. Daar draait goed ondernemerschap immers ook om.

Bij Fritom Corporate dragen wij zorg voor

  • Het duurzaam bouwen aan innovaties
  • Oplossingen voor bedrijfsuitdagingen

Meer weten over business

development bij Fritom Corporate?

Contactpersonen Tamme Leenstra

Tamme Leenstra
Directeur business development