Juridische ondersteuning

Fritom Corporate is verantwoordelijk voor juridische ondersteuning voor de Fritombedrijven. Het werkveld rondom juridische zaken is heel divers. We laten ons hierin zonodig bijstaan door een juridisch of verzekeringstechnisch expert.

Juridische en governance-gerelateerde zaken

Fritombedrijven kunnen juridische zaken inschakelen bij verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van arbeids- of contractrecht of screening van contracten met leveranciers. Juridisch juiste contracten staan immers garant voor continuïteit en borging.

De taken van juridische zaken omvatten daarnaast:

  • zorgen voor goede implementaties van wetgeving (AVG, klokkenluidersregeling).
  • het opstellen van contracten, arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen.
  • het controleren van mantelovereenkomsten, koopcontracten, notariële aktes en stukken van de interne aandelenbeurs.
  • het bewaken van de opvolging van de statutaire regelingen.
  • advies geven over compliance.
Juridische zaken Susan en Hilly